ACAs Waslijsten

ACA voor innerlijke rust, vrede, kalmte en sereniteit.

Succes in ACA wordt niet afgemeten met geld, welvaart of sociale status, maar met innerlijke rust, vrede, kalmte en sereniteit. We delen onze ervaring, kracht en hoop met elkaar als we samen lachen, samen huilen en weten dat we thuis zijn.

Herkenning en/of identificatie met het ACA zelfhulp programma komt meestal voort uit de Waslijst (the Laundry List), het Probleem, of de Andere Waslijst (the Other Laundry List).

Alle ACA groepen en meetings die zich willen aansluiten bij ACA Nederlands – ACA Intergroup IG#711 zijn welkom. ACANL @ protonmail . com


De Waslijst (The Laundry List)
(14 Karaktertrekken van een Volwassen Kind)
Deze kenmerken lijken we allen gemeen te hebben door op te groeien in een alcoholisch huishouden.
1) We isoleerden ons en werden bang van mensen en autoriteitsfiguren.
2) We zochten steeds naar goedkeuring en verloren in dat proces onze identiteit.
3) We hebben vrees voor boze mensen en persoonlijke kritiek.
4) We worden zelf alcoholist, trouwen er één, of beide, óf vinden een andere dwangmatige persoonlijkheid – zoals een werkverslaafde – om aan onze ziekelijke drang naar verlating te voldoen.
5) We leven vanuit het perspectief van slachtoffers en worden aangetrokken door deze karakterzwakte in onze liefdes- en vriendschapsrelaties.
6) We hebben een te sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en houden ons liever bezig met anderen dan met onszelf; hierdoor hoeven we onszelf niet onder de loep te nemen.
7) We voelen ons schuldig als we voor onszelf opkomen, in plaats van toe te geven aan anderen.
8) We zijn verslaafd geraakt aan opwinding, angst en drama.
9) We verwarren liefde met medelijden en neigen naar het “liefhebben” van mensen met wie we medelijden hebben en die we kunnen “redden”.
10) We hebben onze gevoelens uit onze traumatische jeugd weggestopt en zijn het vermogen om te voelen – of om onze gevoelens te uiten – kwijtgeraakt, omdat het te veel pijn doet (ontkenning).
11) We veroordelen onszelf zeer zwaar en hebben een zeer laag gevoel van eigenwaarde.
12) We zijn afhankelijke personen met sterke verlatingsangst, en zullen alles doen om vast te houden aan een relatie, om de pijnlijke gevoelens van verlating niet te hoeven voelen; gevoelens die we hebben gekregen, doordat we zijn opgegroeid bij zieke mensen die er emotioneel niet voor ons waren.
13) Alcoholisme is een familieziekte; wij werden para-alcoholisten* en namen de kenmerken van die ziekte over, zelfs al zijn we nooit begonnen met drinken.
14) Para-alcoholisten* zijn eerder reactors *1 dan actors *2.
Tony A. 1978

Para-alcoholist = Emotionele dronkaard / Emotioneel vergiftigde / Emotionele vergiftiger.
1* Reactor = Persoon die automatisch handelt vanuit onbewust kind-zijn en terugvalt in gedragingen die corresponderen met een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.
2* Actor = Persoon die een bewuste keuze maakt voor de manier waarop hij/zij zal reageren en nadenkt over gepaste gedragingen, i.p.v. automatisch handelt vanuit een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven

Klik hier voor de download van de Waslijst.Het Probleem (The Problem) (Afgeleid van de Waslijst)
Velen van ons ontdekten dat we meerdere kenmerken gemeen hadden, doordat we zijn grootgebracht in een alcoholisch of disfunctioneel huishouden. We zijn ons geïsoleerd gaan voelen en waren niet op ons gemak bij andere mensen, vooral bij autoriteitsfiguren. Om onszelf te beschermen, werden we people-pleasers*, ook al raakten we daardoor onze eigen identiteit kwijt. Toch ervoeren we elke vorm van persoonlijke kritiek als een bedreiging. We werden ofwel zelf alcoholist (of hadden andere verslavingen), ofwel we trouwden er met één, of beide. Zo niet, dan vonden we een andere dwangmatige persoonlijkheid -zoals een werkverslaafde- om aan onze ziekelijke drang naar verlating te voldoen.

We leefden vanuit het perspectief van slachtoffer. Met een te sterk ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid hielden we ons liever met anderen bezig dan met onszelf. We voelden ons schuldig als we voor onszelf opkwamen, in plaats van toe te geven aan anderen. Zo werden we reactors*1, in plaats van actors*2, en lieten we anderen het initiatief nemen. We waren afhankelijke personen met sterke verlatingsangst, en zouden alles doen om vast te houden aan een relatie, om emotioneel niet verlaten te worden. Toch bleven we kiezen voor onveilige relaties, omdat deze overeenkwamen met onze relatie met de alcoholische of disfunctionele ouders uit onze kindertijd.

Deze symptomen van de familieziekte alcoholisme of andere disfuncties maakten ons “mede-slachtoffers”, die de kenmerken van die ziekte overnamen, zelfs als we nooit zijn begonnen met drinken. Als kinderen leerden we onze gevoelens te onderdrukken en als volwassenen bleven we deze verdringen. Als gevolg van deze conditionering verwarden we liefde met medelijden en neigden we naar het liefhebben van mensen die we konden redden. Onszelf nog meer saboterend, raakten we in al ons gedrag verslaafd aan opwinding, angst en drama en verkozen we voortdurende onrust en instabiele relaties boven emotioneel stabiele relaties. Dit is een beschrijving, geen aanklacht.

* People-pleasers = Mensen die het anderen naar de zin maken, ten koste van zichzelf.
*1 Reactor = Persoon die automatisch handelt vanuit onbewust kind-zijn en terugvalt in gedragingen die corresponderen met een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.
*2 Actor = Persoon die een bewuste keuze maakt voor de manier waarop hij/zij zal reageren en nadenkt over gepaste gedragingen, i.p.v. automatisch handelt vanuit een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.

Klik hier voor de download van het Probleem.


De Andere Waslijst (The Other Laundry List)
1) Om onze angst voor mensen en ons afgrijzen van isolatie te verbergen, worden we – tragischerwijs – precies de autoriteitsfiguren die anderen bang maken en ervoor zorgen dat zij zich terugtrekken.
2) Om te voorkomen dat we verstrengeld raken met anderen en onszelf in dat proces verliezen, worden we extreem zelfvoorzienend. We verachten de goedkeuring van anderen.
3) We maken mensen bang met onze boosheid en de dreiging van kleinerende kritiek.
4) We domineren anderen en verlaten hen, vóórdat zij ons kunnen verlaten óf we vermijden alle relaties met afhankelijke mensen. Om kwetsing te voorkomen, isoleren we onszelf en nemen we afstand van ons bewustzijn, waarmee we ons ware zelf verlaten.
5) We leven vanuit het perspectief van dader en worden in onze belangrijke relaties aangetrokken door mensen die we kunnen manipuleren en controleren.
6) We zijn onverantwoordelijk en egocentrisch. Ons opgeblazen gevoel van eigenwaarde en eigendunk verhinderen dat we onze eigen gebreken en tekortkomingen zien.
7) We zorgen ervoor dat anderen zich schuldig voelen, als zij voor zichzelf proberen op te komen.
8) We onderdrukken onze angst door afgestompt en gevoelloos te blijven.
9) We haten personen die het slachtoffer spelen en die smeken om gered te worden.
10) We ontkennen dat we zijn gekwetst en onderdrukken onze emoties door de dramatische uiting van “pseudogevoelens”.
11) Om onszelf te beschermen tegen zelfbestraffing voor het niet hebben kunnen “redden” van het gezin, projecteren we onze zelfhaat op anderen en straffen we hen in plaats van onszelf.
12) We gaan om met het enorme gemis – veroorzaakt door verlating binnen het gezin – door snel met relaties te breken die bedreigend zijn voor onze “onafhankelijkheid” (niet te intiem).
13) We weigeren toe te geven dat we beïnvloed zijn door familiedisfunctie, dat er thuis disfunctie was, of dat we destructieve houdingen en gedragingen van onze familie geïnternaliseerd hebben.
14) We doen alsof we in geen enkel opzicht lijken op de afhankelijke mensen die ons hebben opgevoed.

Klik hier voor de download van de Andere Waslijst

Herkenning of identificatie met ACA.
Als je je herkent in of misschien identificeert met deze stukken, ook al was er in de leefsituatie uit jouw jeugd geen sprake van alcoholisme of een of andere verslaving. is dit normaal, want disfunctie kan voorkomen in elke familie, ook zonder aanwezigheid van elke verslaving.


Aansluiten bij ACA Nederlands – ACA Intergroup IG#711?
Mail:
ACANL @ protonmail . com


De ontstane geïntergreerde stabiele persoonlijkheid wordt vermeld in de Keerzijden van de Waslijsten.
Deze ontstaat na het doorlopen van het spirituele ACA Twaalf Stappen Programma, met daarna een liefdevolle heropvoeding.


De Keerzijde van de Waslijst (The Flip Side of The Laundry List)
1) We komen uit ons isolement en zijn niet onrealistisch bang voor andere mensen, zelfs niet voor autoriteitsfiguren.
2) We zijn niet afhankelijk van anderen om ons te vertellen wie we zijn.
3) We zijn niet meer automatisch bang voor boze mensen en beschouwen persoonlijke kritiek niet langer als bedreigend.
4) We hebben niet meer de ziekelijke drang om opnieuw verlatenheid te creëren.
5) We stoppen te leven vanuit het standpunt van een slachtoffer en voelen ons niet meer aangetrokken door deze karakterzwakte in onze belangrijke relaties.
6) We gebruiken facilitering niet meer om het kijken naar onze eigen tekortkomingen te vermijden.
7) We voelen ons niet schuldig als we voor onszelf opkomen.
8) We vermijden emotionele vergiftiging en kiezen voor emotioneel stabiele relaties boven voortdurende onrust.
9) We zijn in staat om liefde van medelijden te onderscheiden en denken niet meer dat het “redden” van mensen met wie wij “medelijden” hebben een daad van liefde is.
10) We komen uit de ontkenning van onze traumatische jeugd en herwinnen het vermogen om onze emoties te voelen en uit te drukken.
11) We stoppen met het oordelen over en veroordelen van onszelf en ontdekken een gevoel van eigenwaarde.
12) We groeien in onafhankelijkheid en zijn niet langer doodsbang voor verlating. We hebben wederkerige relaties met gezonde personen, geen afhankelijke relaties met mensen die emotioneel niet beschikbaar zijn.
13) De eigenschappen van alcoholisme en para-alcoholisme* die we hebben overgenomen, zijn geïdentificeerd, erkend en verwijderd.
14) Wij zijn actors *1, geen reactors *2.

* Para-alcoholisme = Emotioneel dronken, Emotionele vergiftiging, Emotionele dronkenschap, Emotionele intoxicatie, of Emotioneel bedwelmd.
*1 Actor = Persoon die een bewuste keuze maakt voor de manier waarop hij/zij zal reageren en nadenkt over gepaste gedragingen, i.p.v. automatisch te handelen vanuit een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.
*2 Reactor = Persoon die automatisch handelt vanuit onbewust kind-zijn en terugvalt in gedragingen die corresponderen met een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.


De Keerzijde van de Andere Waslijst (The Flip Side of The Other Laundry List)
1) We zien onze angst voor mensen en isolatie onder ogen en lossen deze op en stoppen anderen te intimideren met onze macht en positie.
2) We beseffen dat het door ons gebouwde toevluchtsoord om het bange en gewonde kind te beschermen, een gevangenis is geworden en we worden bereid het risico te nemen om uit ons isolement te komen.
3) Met ons herstelde gevoel van zelfwaardering en eigenwaarde realiseren we ons, dat het niet langer nodig is om onszelf te beschermen door anderen te intimideren met minachting, spot en woede.
4) We accepteren en troosten het geïsoleerde en gekwetste innerlijke kind dat we hebben verlaten en verloochend, en daarmee maken we een einde aan de drang om onze angsten voor verstrikking en verlatenheid op andere mensen af te reageren.
5) Doordat we geheeld en compleet zijn, proberen we anderen niet langer te controleren door manipulatie en onderdrukking, en aan ons te binden met angst, om te voorkomen dat we ons geïsoleerd en alleen voelen.
6) Door een diepgaande inventarisatie van onszelf, ontdekken we onze ware identiteit als bekwame, waardevolle mensen. Door te vragen onze tekortkomingen weg te laten nemen, worden we bevrijd van de last van minderwaardigheid en superioriteitswaan.
7) Wij steunen en stimuleren anderen in hun inspanningen om assertief te zijn.
8) We ontdekken, erkennen en uiten onze kinderangsten en trekken ons terug van emotionele vergiftiging.
9) We hebben medeleven met iedereen die gevangen zit in de “dramadriehoek” en wanhopig op zoek is naar een uitweg uit de waanzin.
10) We accepteren dat we in onze kindertijd getraumatiseerd zijn, en daardoor ons vermogen om te voelen verloren zijn. Door gebruik van de 12 Stappen als herstelprogramma herwinnen we het vermogen om te voelen en te herinneren en worden we geheelde personen die gelukkig, blij en vrij zijn.
11) Door te accepteren dat we als kinderen machteloos waren in het “redden” van onze familie, zijn we in staat om onze zelfhaat te laten gaan en te stoppen onszelf en anderen te straffen voor het feit dat we niet goed genoeg zijn.
12) Door de acceptatie van en de hereniging met het innerlijke kind voelen wij ons niet langer bedreigd door intimiteit, door de angst om opgeslokt of onzichtbaar te worden.
13) Door de realiteit van het disfunctioneren van het gezin te erkennen, hoeven we niet langer te doen alsof er niets aan de hand is, of te blijven ontkennen dat we nog steeds onbewust reageren op het aangedane leed en letsel uit de kindertijd.
14) We stoppen met ontkennen en doen iets aan onze posttraumatische afhankelijkheid van middelen, mensen, plaatsen en dingen waarmee we de werkelijkheid vervormden en vermeden.


Alle ACA Volwassen Kinderen Groepen in Nederland, België, de Nederlandse Antillen, Suriname en overal elders ter wereld waar Nederlands gesproken wordt. Die zich willen aansluiten bij deze Intergroup IG#711. Ter ondersteuning en voor een gezonde ACA dienstverlening van jullie Nederlandstalige of Engelstalige fysieke of online meeting, plus de vermelding op onze meeting-lijst, zijn van harte welkom. ACANL @ protonmail . com

ACA Nederlands – ACA Intergroep IG#711
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families
heet je van harte welkom!

Click hier voor onze meetinglijst is op de voorpagina https://acanetherlands.com/