Volwassen kind of Meerderjarig kind

Wat is een “Volwassen Kind” of “Meerderjarig Kind”?

“Volwassen kind”, of “Meerderjarig kind” zijn termen die het spirituele Twaalfstappen -zelfhulpprogramma, ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families, gebruikt. De termen “Volwassen Kinderen”, of “Meerderjarige Kinderen” verwijzen naar meerderjarige personen, die op volwassen situaties kunnen reageren met zelftwijfel, zelfverwijt of met een gevoel gebrekkig, minderwaardig te zijn, of met het geheel tegenovergestelde, een superioriteitsgevoel – allemaal aangeleerd gedurende de verschillende stadia van de kindertijd.

Als ze geen hulp krijgen, werken “Volwassen Kinderen”, of “Meerderjarige Kinderen” onbewust met irreële, ineffectieve gedachten en oordelen, die ze aangeleerd kregen in de kindertijd; dit wordt ook wel emotionele regressie genoemd. Deze emotionele regressie, kan zelfs heel subtiel zijn, maar ís aanwezig en saboteert de tegenwoordige beslissingen en relaties van “Volwassen Kinderen”, of “Meerderjarige Kinderen”. Als opgroeiende kinderen leerden “Volwassen Kinderen” / “Meerderjarige Kinderen” hun gevoelens te onderdrukken en als volwassenen verdringen ze deze nog steeds.

De emotionele regressie van een “Volwassen Kind” / “Meerderjarig Kind” of “Volwassen Kinderen” / “Meerderjarige Kinderen” werkt dusdanig door in het heden dat zij, die in de jeugd getraumatiseerd raakten, vanwege de hierdoor ontstane minderwaardigheid of superioriteitswaan, nauwelijks hun werkelijke geluk en/of vreugde kunnen vinden of bereiken, bij de minste of geringste verandering uit het veld geslagen kunnen zijn, nauwelijks meer enige verandering aankunnen. Bij wie verslavingen aan voedsel, seks, games, internet, overspeligheid, verkeerde relaties, gokken, geldverkwisting, zelfverminking, werk, sport, drugs en alcohol, maar ook verslavingen aan spanning, opwinding, ruzie en drama, de overhand kunnen nemen om de ware emoties en gevoelens te onderdrukken.
Grauw en grijs door het leven kan men gaan. Steeds meer kan men gaan vervreemden van de realiteit. Fysiek en/of emotioneel zich gaan afzonderen van mensen, vanwege angsten en/of irritaties. Niet meer naar behoren kunnen functioneren. Daardoor zelfs diep in de put kunnen komen te zitten, of zelfs helemaal geen heil meer in het leven kunnen gaan zien. Geleidelijk aan niet meer op hun eigen denken en beslissingen kunnen vertrouwen; geheel geobsedeerd bezig kunnen zijn met, en verzwolgen worden door de eigen problematiek en langzaam en ongemerkt steeds dieper wegzakken in het ongelukkig zijn.

ACA kan een oplossing zijn voor mensen die mishandeling, verwaarlozing, afwijzing, verlating of ander ongezond gedrag doormaakten tijdens hun jeugd en niet blij, vrolijk en gelukkig in het heden kunnen leven. Door bereidwillig te worden met het inzicht in, en de helderheid over, wat ze hebben geleerd of aangeleerd gekregen tijdens het opgroeien; en om dit af te leren en te leren veranderen via het beoefenen van de ACA 12 Stappen, te concentreren op de Oplossing, het heropvoeden van onszelf en het accepteren van een Hogere Macht, van onze eigen ervaring, bevrijden we ons van de effecten van alcoholisme en andere familiedisfuncties. We herkennen ons in “Het Probleem” en leren te leven in “De Oplossing”, één dag tegelijk.. Om bevrijd te worden van de erfenis van het verleden, pijnlijke herinneringen, trauma’s en/of posttraumatisch stressstoornis(sen) en realistisch te werken aan het ware groeiende geluk en/of vreugde in het hier en nu. Mensen kunnen veel veerkrachtiger worden, beter omgaan met stress en flexibeler worden in moeilijke omstandigheden maar wel blij, vrolijk en gelukkig in het heden kunnen leven, door al het gezonde, goede of mooie van iets te waarderen en omhelzen (vooral met betrekking tot relaties tussen personen of groepen)) en dat op een emotioneel gezonde wijze te leren versterken en groeien.