NL


Onze meetinglijst is op de voorpagina https://acanetherlands.com/

ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families Inleiding:
ACA is een spiritueel programma, dat mensen ondersteunt die zijn opgegroeid met een gezins-/familiedisfunctie. Die ervaring heeft ons toen aangetast en beïnvloedt ons vandaag de dag nog. Onze leden kunnen afkomstig zijn uit huishoudens waar alcohol of drugs aanwezig waren, maar dat is geen voorwaarde voor lidmaatschap. Mensen die mishandeling, verwaarlozing of ongezond gedrag doormaakten, zijn ook lid.
Het doel van ACA is: 1) de leden te beschermen en te ondersteunen bij het tegengaan van ontkenning, 2) diegenen te troosten die rouwen om hun vroege verlies aan veiligheid, vertrouwen en liefde en 3) vaardigheden aan te leren om onszelf herop te voeden met zachtheid, humor, liefde en respect.*
ACA biedt een veilige, niet-oordelende omgeving die ons in staat stelt om om onze jeugd te rouwen en een eerlijke inventarisatie van onszelf en onze familie te maken. Door ons te identificeren met De Karaktertrekken van de Waslijst (Het Probleem), leren we in De Oplossing te leven, één dag tegelijk.
* Deze paragraaf is een bewerking van de Identity Papers.


De ACA Beloften:
1) We zullen onze ware identiteit ontdekken door onszelf lief te hebben en te accepteren.
2) Onze zelfwaardering zal toenemen als we onszelf dagelijks goedkeuring geven.
3) Angst voor autoriteitsfiguren en de drang om te “people-pleasen”* zal verdwijnen.
4) Het vermogen om intimiteit te delen zal in ons groeien.
5) Als wij onze problemen van verlating onder ogen komen, zullen we aangetrokken worden door sterke karaktereigenschappen en verdraagzamer worden naar karakterzwakten.
6) We zullen ervan genieten om ons stabiel, vredig en financieel zeker te voelen.
7) We zullen leren te spelen en plezier te hebben in ons leven.
8) We zullen ervoor kiezen om van mensen te houden die zichzelf kunnen liefhebben, en voor zichzelf verantwoordelijk zijn.
9) Gezonde grenzen en limieten worden voor ons gemakkelijker om te stellen.
10) Angst voor mislukking en succes zal verdwijnen doordat we intuïtief gezondere keuzes maken.
11) Met behulp van onze ACA-ondersteuningsgroep zullen we langzaam ons disfunctionele gedrag loslaten.
12) Geleidelijk aan, met behulp van onze Hogere Macht, zullen we leren om het beste te verwachten en dat te ontvangen.

–* People-pleasen = Het anderen naar de zin maken, ten koste van jezelf.


ACA Nederlands – ACA Intergroep IG#711
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele FamiliesPAGE BREAK

De herkenning en/of identificatie met het ACA zelfhulp programma komt meestal voort uit de Waslijst, het Probleem, of de Andere Waslijst.


De Waslijst (14 Karaktertrekken van een Volwassen Kind)
Deze kenmerken lijken we allen gemeen te hebben door op te groeien in een alcoholisch huishouden.
1) We isoleerden ons en werden bang van mensen en autoriteitsfiguren.
2) We zochten steeds naar goedkeuring en verloren in dat proces onze identiteit.
3) We hebben vrees voor boze mensen en persoonlijke kritiek.
4) We worden zelf alcoholist, trouwen er één, of beide, óf vinden een andere dwangmatige persoonlijkheid – zoals een werkverslaafde – om aan onze ziekelijke drang naar verlating te voldoen.
5) We leven vanuit het perspectief van slachtoffers en worden aangetrokken door deze karakterzwakte in onze liefdes- en vriendschapsrelaties.
6) We hebben een te sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en houden ons liever bezig met anderen dan met onszelf; hierdoor hoeven we onszelf niet onder de loep te nemen.
7) We voelen ons schuldig als we voor onszelf opkomen, in plaats van toe te geven aan anderen.
8) We zijn verslaafd geraakt aan opwinding, angst en drama.
9) We verwarren liefde met medelijden en neigen naar het “liefhebben” van mensen met wie we medelijden hebben en die we kunnen “redden”.
10) We hebben onze gevoelens uit onze traumatische jeugd weggestopt en zijn het vermogen om te voelen – of om onze gevoelens te uiten – kwijtgeraakt, omdat het te veel pijn doet (ontkenning).
11) We veroordelen onszelf zeer zwaar en hebben een zeer laag gevoel van eigenwaarde.
12) We zijn afhankelijke personen met sterke verlatingsangst, en zullen alles doen om vast te houden aan een relatie, om de pijnlijke gevoelens van verlating niet te hoeven voelen; gevoelens die we hebben gekregen, doordat we zijn opgegroeid bij zieke mensen die er emotioneel niet voor ons waren.
13) Alcoholisme is een familieziekte; wij werden para-alcoholisten* en namen de kenmerken van die ziekte over, zelfs al zijn we nooit begonnen met drinken.
14) Para-alcoholisten* zijn eerder reactors *1 dan actors *2.
Tony A. 1978

* Para-alcoholist = Emotionele dronkaard / Emotionele vergiftiger.
1* Reactor = Persoon die automatisch handelt vanuit onbewust kind-zijn en terugvalt in gedragingen die corresponderen met een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.
2* Actor = Persoon die een bewuste keuze maakt voor de manier waarop hij/zij zal reageren en nadenkt over gepaste gedragingen, i.p.v. automatisch handelt vanuit een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven

Klik hier voor de download van de Waslijst.


Het Probleem (Afgeleid van de Waslijst)
Velen van ons ontdekten dat we meerdere kenmerken gemeen hadden, doordat we zijn grootgebracht in een alcoholisch of disfunctioneel huishouden. We zijn ons geïsoleerd gaan voelen en waren niet op ons gemak bij andere mensen, vooral bij autoriteitsfiguren. Om onszelf te beschermen, werden we people-pleasers*, ook al raakten we daardoor onze eigen identiteit kwijt. Toch ervoeren we elke vorm van persoonlijke kritiek als een bedreiging. We werden ofwel zelf alcoholist (of hadden andere verslavingen), ofwel we trouwden er met één, of beide. Zo niet, dan vonden we een andere dwangmatige persoonlijkheid -zoals een werkverslaafde- om aan onze ziekelijke drang naar verlating te voldoen.

We leefden vanuit het perspectief van slachtoffer. Met een te sterk ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid hielden we ons liever met anderen bezig dan met onszelf. We voelden ons schuldig als we voor onszelf opkwamen, in plaats van toe te geven aan anderen. Zo werden we reactors*1, in plaats van actors*2, en lieten we anderen het initiatief nemen. We waren afhankelijke personen met sterke verlatingsangst, en zouden alles doen om vast te houden aan een relatie, om emotioneel niet verlaten te worden. Toch bleven we kiezen voor onveilige relaties, omdat deze overeenkwamen met onze relatie met de alcoholische of disfunctionele ouders uit onze kindertijd.

Deze symptomen van de familieziekte alcoholisme of andere disfuncties maakten ons “mede-slachtoffers”, die de kenmerken van die ziekte overnamen, zelfs als we nooit zijn begonnen met drinken. Als kinderen leerden we onze gevoelens te onderdrukken en als volwassenen bleven we deze verdringen. Als gevolg van deze conditionering verwarden we liefde met medelijden en neigden we naar het liefhebben van mensen die we konden redden. Onszelf nog meer saboterend, raakten we in al ons gedrag verslaafd aan opwinding, angst en drama en verkozen we voortdurende onrust en instabiele relaties boven emotioneel stabiele relaties. Dit is een beschrijving, geen aanklacht.

* People-pleasers = Mensen die het anderen naar de zin maken, ten koste van zichzelf.
*1 Reactor = Persoon die automatisch handelt vanuit onbewust kind-zijn en terugvalt in gedragingen die corresponderen met een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.
*2 Actor = Persoon die een bewuste keuze maakt voor de manier waarop hij/zij zal reageren en nadenkt over gepaste gedragingen, i.p.v. automatisch handelt vanuit een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.

Klik hier voor de download van het Probleem.De Andere Waslijst
1) Om onze angst voor mensen en ons afgrijzen van isolatie te verbergen, worden we – tragischerwijs – precies de autoriteitsfiguren die anderen bang maken en ervoor zorgen dat zij zich terugtrekken.
2) Om te voorkomen dat we verstrengeld raken met anderen en onszelf in dat proces verliezen, worden we extreem zelfvoorzienend. We verachten de goedkeuring van anderen.
3) We maken mensen bang met onze boosheid en de dreiging van kleinerende kritiek.
4) We domineren anderen en verlaten hen, vóórdat zij ons kunnen verlaten óf we vermijden alle relaties met afhankelijke mensen. Om kwetsing te voorkomen, isoleren we onszelf en nemen we afstand van
ons bewustzijn, waarmee we ons ware zelf verlaten.
5) We leven vanuit het perspectief van dader en worden in onze belangrijke relaties aangetrokken door mensen die we kunnen manipuleren en controleren.
6) We zijn onverantwoordelijk en egocentrisch. Ons opgeblazen gevoel van eigenwaarde en eigendunk verhinderen dat we onze eigen gebreken en tekortkomingen zien.
7) We zorgen ervoor dat anderen zich schuldig voelen, als zij voor zichzelf proberen op te komen.
8) We onderdrukken onze angst door afgestompt en gevoelloos te blijven.
9) We haten personen die het slachtoffer spelen en die smeken om gered te worden.
10) We ontkennen dat we zijn gekwetst en onderdrukken onze emoties door de dramatische uiting van “pseudogevoelens”.
11) Om onszelf te beschermen tegen zelfbestraffing voor het niet hebben kunnen “redden” van het gezin, projecteren we onze zelfhaat op anderen en straffen we hen in plaats van onszelf.
12) We gaan om met het enorme gemis – veroorzaakt door verlating binnen het gezin – door snel met relaties te breken die bedreigend zijn voor onze “onafhankelijkheid” (niet te intiem).
13) We weigeren toe te geven dat we beïnvloed zijn door familiedisfunctie, dat er thuis disfunctie was, of dat we destructieve houdingen en gedragingen van onze familie geïnternaliseerd hebben.
14) We doen alsof we in geen enkel opzicht lijken op de afhankelijke mensen die ons hebben opgevoed.

Klik hier voor de download van de Andere Waslijst

Herkenning of identificatie met ACA.
Als je je herkent in of misschien identificeert met deze stukken, ook al was er in de leefsituatie uit jouw jeugd geen sprake van alcoholisme of een of andere verslaving. is dit normaal, want disfunctie kan voorkomen in elke familie, ook zonder aanwezigheid van elke verslaving.

ACA Nederlands (Intergroep IG#711) heet je van harte welkom!

Onze meetinglijst is op de voorpagina https://acanetherlands.com/


ACA Nederlands – ACA Intergroep IG#711
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families
PAGE BREAK

De Oplossing van het ACA zelfhulp programma.

ACA is een spiritueel, geen religieus, 12 stappen zelfhulp programma.

De Oplossing
De oplossing is om je eigen liefdevolle ouder te worden. Omdat ACA een veilige plek voor je wordt, zul jij de vrijheid vinden om alle ingehouden pijn en angsten te uiten en jezelf bevrijden van de doorwerking van schuld en schaamte uit het verleden. Je zult een volwassene worden die niet langer gevangen zit in kinderlijke reacties uit je jeugd.

De heling begint, wanneer we uit onze isolatie durven te komen. Gevoelens en weggestopte herinneringen zullen terugkeren. Door geleidelijk de last van het onuitgesproken verdriet los te laten, verwerken we langzaam het verleden. We leren onszelf heropvoeden met zachtheid, humor, liefde en respect. Dit proces stelt ons in staat om onze biologische ouders te zien als het middel voor ons bestaan. Onze echte ouder is een Hogere Macht die door sommigen van ons God* wordt genoemd. Ook al hadden we alcoholische of disfunctionele ouders, onze Hogere Macht gaf ons de Twaalf Stappen van Herstel.

Dit is de actie en het werk dat ons herstelt: we maken gebruik van de Stappen; we maken gebruik van de meetings; we maken gebruik van de telefoon. We delen met elkaar onze ervaring, kracht en hoop. We leren om één dag tegelijk ons zieke denken te herstructureren. Wanneer wij onze ouders niet meer verantwoordelijk houden voor onze huidige daden, zullen we vrij zijn in het nemen van gezonde beslissingen als actors *1, niet als reactors *2 . We gaan vooruit van lijden, naar helen, naar helpen. We worden ons bewust van een gevoel van heelheid, waarvan we nooit wisten dat het mogelijk was. Door regelmatig deel te nemen aan meetings zul je ontdekken wat ouderlijk alcoholisme of familie-disfunctie is: een ziekte die je als kind hebt opgelopen en die jou als volwassene nog steeds treft.

Je zult leren om in het hier en nu de focus op jezelf te houden. Je zult de verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen en voorzien in je eigen opvoeding. Dit doe je niet alleen. Kijk om je heen en je ziet anderen die weten hoe jij je voelt. We houden van je en moedigen je aan, wat er ook gebeurt. We vragen aan jou om ons te accepteren zoals wij ook jou accepteren.
Dit is een spiritueel programma, gebaseerd op daden die voortkomen uit liefde. We zijn er zeker van dat naarmate de liefde in jou groeit, jij mooie veranderingen zult zien in al je relaties, vooral met God*, jezelf en je ouders.

* God, zoals een ieder van ons God geheel op een spirituele wijze persoonlijk ervaart.
1* Actor = Persoon die een bewuste keuze maakt voor de manier waarop hij/zij zal reageren en nadenkt over gepaste gedragingen, i.p.v. automatisch handelt vanuit een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.
2* Reactor = Persoon die automatisch handelt vanuit onbewust kind-zijn en terugvalt in gedragingen die corresponderen met een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.

Hoe ziet ACA Herstel eruit?

Door het werken met de Twaalf Stappen van ACA en door regelmatig meetings bij te wonen, beginnen we te beseffen dat ACA-herstel gepaard gaat met emotionele nuchterheid. Dat is hoe ACA-herstel eruit ziet. Echter, wat betekent emotionele nuchterheid?

Om emotionele nuchterheid te begrijpen, moeten we eerst de emotionele dronkenschap begrijpen, die ook wel para-alcoholisme wordt genoemd. Para-alcoholisme staat voor de maniertjes en gedragingen die we hebben ontwikkeld door het leven met een alcoholische of disfunctionele ouder. Als kinderen namen we de angsten en ontkenningen van de alcoholische of de niet-drinkende ouders aan, ook zonder zelf te drinken. Emotionele dronkenschap kan worden gekenmerkt door obsessie en ongezonde afhankelijkheid. Er kan ook dwangmatigheid zijn. Zelfs zonder drugs en alcohol kunnen we “dronken” zijn van angst, opwinding of pijn. We kunnen ook dronken worden van ruzie, roddels of zelfopgelegd isolement.

In essentie biedt de Waslijst, de 14 kenmerken van een volwassen kind, een schoolvoorbeeld van het gedrag en de houding die een emotioneel bedwelmd persoon karkakteriseren. We zijn bang voor autoriteitsfiguren en beoordelen onszelf streng, terwijl we bang zijn om verlaten te worden. Zonder hulp gaan we op zoek naar anderen om onze gezinsdynamiek na te bootsen. We kunnen onze familiedisfunctie thuis en op het werk tot in het oneindige recreëren tot we ACA vinden. Dit betekent dat onze volwassen relaties lijken op de relaties die we als kinderen hebben ontwikkeld om een alcoholisch of anderszins disfunctioneel huis te overleven. We vinden andere mensen om chaos, conflicten of onveilige relaties te creëren.

Emotionele nuchterheid impliceert een veranderde relatie met onszelf en anderen. We meten emotionele nuchterheid af aan de mate van eerlijkheid, wederzijds respect en de acceptatie van gevoelens in onze relaties. Als onze relaties nog steeds manipulatief en controlerend zijn, dan zijn we niet emotioneel nuchter, ongeacht wat we onszelf wijsmaken over ons herstelprogramma. Emotionele nuchterheid betekent dat we betrokken zijn bij veranderde relaties die veilig en eerlijk zijn. We voelen een nabijheid van onze Hogere Macht. We beoefenen emotionele nuchterheid door middel van de Twaalf Stappen en door contact met andere herstellende volwassen kinderen.

Emotionele nuchterheid werd formeel geïntroduceerd in de ACA-fellowship door middel van de Identity Papers. De paper uit 1986, ‘Het Vinden van Heelheid door Scheiding: De Paradox van Onafhankelijkheid’, toont de ontstaansgeschiedenis van emotionele nuchterheid. De mogelijkheid van emotionele nuchterheid wordt gecreëerd door de verbreding en verdieping van de Stappen en Tradities.

ACA Nederlands – ACA Intergroep IG#711
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families
PAGE BREAK

De ontstane geïntegreerde stabiele persoonlijkheid na het doorlopen van het spirituele ACA stappen programma.

De Keerzijde van de Waslijst
1) We komen uit ons isolement en zijn niet onrealistisch bang voor andere mensen, zelfs niet voor autoriteitsfiguren.
2) We zijn niet afhankelijk van anderen om ons te vertellen wie we zijn.
3) We zijn niet meer automatisch bang voor boze mensen en beschouwen persoonlijke kritiek niet langer als bedreigend.
4) We hebben niet meer de ziekelijke drang om opnieuw verlatenheid te creëren.
5) We stoppen te leven vanuit het standpunt van een slachtoffer en voelen ons niet meer aangetrokken door deze karakterzwakte in onze belangrijke relaties.
6) We gebruiken facilitering niet meer om het kijken naar onze eigen tekortkomingen te vermijden.
7) We voelen ons niet schuldig als we voor onszelf opkomen.
8) We vermijden emotionele vergiftiging en kiezen voor emotioneel stabiele relaties boven voortdurende onrust.
9) We zijn in staat om liefde van medelijden te onderscheiden en denken niet meer dat het “redden” van mensen met wie wij “medelijden” hebben een daad van liefde is.
10) We komen uit de ontkenning van onze traumatische jeugd en herwinnen het vermogen om onze emoties te voelen en uit te drukken.
11) We stoppen met het oordelen over en veroordelen van onszelf en ontdekken een gevoel van eigenwaarde.
12) We groeien in onafhankelijkheid en zijn niet langer doodsbang voor verlating. We hebben wederkerige relaties met gezonde personen, geen afhankelijke relaties met mensen die emotioneel niet beschikbaar zijn.
13) De eigenschappen van alcoholisme en para-alcoholisme* die we hebben overgenomen, zijn geïdentificeerd, erkend en verwijderd.
14) Wij zijn actors *1, geen reactors *2.

* Para-alcoholisme = Emotioneel dronken, Emotionele vergiftiging, Emotionele dronkenschap, Emotionele intoxicatie, of Emotioneel bedwelmd.
*1 Actor = Persoon die een bewuste keuze maakt voor de manier waarop hij/zij zal reageren en nadenkt over gepaste gedragingen, i.p.v. automatisch te handelen vanuit een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.
*2 Reactor = Persoon die automatisch handelt vanuit onbewust kind-zijn en terugvalt in gedragingen die corresponderen met een kinderlijker ontwikkelingsstadium in het gevoelsleven.


De Keerzijde van de Andere Waslijst
1) We zien onze angst voor mensen en isolatie onder ogen en lossen deze op en stoppen anderen te intimideren met onze macht en positie.
2) We beseffen dat het door ons gebouwde toevluchtsoord om het bange en gewonde kind te beschermen, een gevangenis is geworden en we worden bereid het risico te nemen om uit ons isolement te komen.
3) Met ons herstelde gevoel van zelfwaardering en eigenwaarde realiseren we ons, dat het niet langer nodig is om onszelf te beschermen door anderen te intimideren met minachting, spot en woede.
4) We accepteren en troosten het geïsoleerde en gekwetste innerlijke kind dat we hebben verlaten en verloochend, en daarmee maken we een einde aan de drang om onze angsten voor verstrikking en verlatenheid op andere mensen af te reageren.
5) Doordat we geheeld en compleet zijn, proberen we anderen niet langer te controleren door manipulatie en onderdrukking, en aan ons te binden met angst, om te voorkomen dat we ons geïsoleerd en alleen voelen.
6) Door een diepgaande inventarisatie van onszelf, ontdekken we onze ware identiteit als bekwame, waardevolle mensen. Door te vragen onze tekortkomingen weg te laten nemen, worden we bevrijd van de last van minderwaardigheid en superioriteitswaan.
7) Wij steunen en stimuleren anderen in hun inspanningen om assertief te zijn.
8) We ontdekken, erkennen en uiten onze kinderangsten en trekken ons terug van emotionele vergiftiging.
9) We hebben medeleven met iedereen die gevangen zit in de “dramadriehoek” en wanhopig op zoek is naar een uitweg uit de waanzin.
10) We accepteren dat we in onze kindertijd getraumatiseerd zijn, en daardoor ons vermogen om te voelen verloren zijn. Door gebruik van de 12 Stappen als herstelprogramma herwinnen we het vermogen om te voelen en te herinneren en worden we geheelde personen die gelukkig, blij en vrij zijn.
11) Door te accepteren dat we als kinderen machteloos waren in het “redden” van onze familie, zijn we in staat om onze zelfhaat te laten gaan en te stoppen onszelf en anderen te straffen voor het feit dat we niet goed genoeg zijn.
12) Door de acceptatie van en de hereniging met het innerlijke kind voelen wij ons niet langer bedreigd door intimiteit, door de angst om opgeslokt of onzichtbaar te worden.
13) Door de realiteit van het disfunctioneren van het gezin te erkennen, hoeven we niet langer te doen alsof er niets aan de hand is, of te blijven ontkennen dat we nog steeds onbewust reageren op het aangedane leed en letsel uit de kindertijd.
14) We stoppen met ontkennen en doen iets aan onze posttraumatische afhankelijkheid van middelen, mensen, plaatsen en dingen waarmee we de werkelijkheid vervormden en vermeden.


ACA’s GESUGGEREERDE VERBINTENIS TOT DIENSTVERLENING**

Ik doe aan dienstverlening zodat mijn programma zal groeien en beschikbaar zal zijn voor mezelf; en dat door die inspanningen anderen profijt mogen vinden. Ik doe aan dienstverlening en beoefen mijn herstel:

 • door te bekrachtigen dat de ware kracht van ons programma ligt in de ledenmeetings en dat deze wordt uitgedrukt door onze Hogere Macht en door ons groepsgeweten;
  
 • door te bevestigen dat onze zienswijze er één van insluiting is en niet van uitsluiting, met bijzondere gevoeligheid voor de mening van de minderheid in het proces van de formulering van het groepsgeweten, zodat elk besluit de geest van de groep weerspiegelt en niet zomaar de stem van de meerderheid;
  
 • door principes boven persoonlijkheden te plaatsen;
  
 • door te zorgen dat ik voor dienstverlening geschikt blijf, door als lid van het programma te werken aan mijn herstel;
  
 • door te streven naar het mogelijk maken van het delen van ervaring, kracht en hoop op alle niveaus – meetings, intergroepen, dienstverleningsraden en World Service;
  
 • door acceptatie van de uiteenlopende vormen en niveaus van dienstverlening en om degenen om mij heen toe te staan elk op basis van hun eigen capaciteiten te functioneren;
  
 • door bereid te blijven om mezelf en anderen te vergeven het niet perfect te doen;
  
 • door bereidwillig te zijn de positie op te geven die ik dien in het belang van de eenheid en om de gelegenheid te bieden aan anderen om ook te dienen; om problemen van geld, eigendom en prestige te vermijden; en om te voorkomen dat mijn eigen herstel er op achter uit gaat door dienstverlening te gebruiken om in mijn oude gedrag terug te vallen – vooral met het verzorgen van anderen, controleren, redden, slachtoffer zijn, enz;
  
 • door te herinneren dat ik een trouwe dienaar ben; ik regeer niet.

Copyrighted by Adult Children of Alcoholics World Services Organization, Torrance, California, USA.
Any copying or distribution without prior written consent from ACA WSO is a violation of copyright law.


ACA Nederlands – ACA Intergroep IG#711
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families
PAGE BREAK

ACA’s 3 x 12; 12 Stappen, 12 Tradities en 12 Concepten

De ACA Twaalf Stappen
1) We erkenden dat we machteloos stonden tegenover de gevolgen van alcoholisme of een andere familie disfunctie – dat ons leven stuurloos was geworden.
2) Kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons gezond verstand weer kon herstellen.
3) Besloten onze wil en onze levens over te geven aan de zorg van God, zoals wij God begrijpen.
4) Maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.
5) Bekenden aan God, onszelf en een andere persoon de ware aard van onze vergissingen.
6) Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.
7) Vroegen God nederig onze tekortkomingen weg te nemen.
8) Maakten een lijst van alle personen die we schade hadden berokkend en kwamen tot de bereidheid om het bij hen allen goed te maken.
9) Maakten het, waar dit mogelijk was, rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.
10) Gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en als we ons vergisten, erkenden we dit direct.
11) Trachtten door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij God begrijpen, te verbeteren, slechts biddend om de kennis van Gods wil voor ons en om de kracht die ook uit te voeren.
12) Nadat deze stappen ons tot spiritueel ontwaken hadden geleid, probeerden we deze boodschap over te brengen aan hen die nog altijd lijden en deze principes in al ons gedrag te beoefenen


De ACA Twaalf Tradities
1) Ons gemeenschappelijk welzijn hoort op de eerste plaats te staan; persoonlijk herstel is afhankelijk van de eenheid in ACA.
2) Voor ons groepsdoel is er slechts één ultieme autoriteit, een liefhebbende God, zoals God zich in ons groepsgeweten manifesteert. Onze leiders zijn slechts dienaren die vertrouwen genieten; zij regeren niet.
3) De enige voorwaarde voor lidmaatschap van ACA is een verlangen om te herstellen van de gevolgen van het opgroeien in een alcoholische of anderszins disfunctionele familie.
4) Elke groep is zelfstandig, behalve in kwesties die andere groepen of ACA als geheel aangaan. We werken samen met alle andere Twaalfstappenprogramma’s.
5) Elke groep heeft slechts één hoofddoel – de boodschap overbrengen aan het Volwassen Kind dat nog steeds lijdt.
6) Een ACA-groep mag geen enkele relatie of initiatief van buiten ondersteunen of financieren noch de naam van ACA ermee verbinden – zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.
7) Elke ACA-groep hoort volledig zelfvoorzienend te zijn en bijdragen van buitenaf af te wijzen.
8) ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families dient voor altijd niet-professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen wel beroepskrachten inhuren.
9) ACA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wel mogen we dienstraden of comités creëren, die direct verantwoording schuldig zijn aan hen die zij dienen.
10) ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families heeft geen mening over kwesties buiten ACA; daarom mag de ACA-naam nooit betrokken raken in enig publiek meningsverschil.
11) Ons beleid ten aanzien van promotie is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; tegenover de pers, radio en televisie horen wij altijd onze persoonlijke anonimiteit te handhaven.
12) Anonimiteit is de spirituele grondslag van al onze tradities; deze herinnert ons eraan dat principes voorrang hebben boven persoonlijke belangen.


De Twaalf ACA Concepten voor Service
(vervang WSO met Intergroep of Groep)

Concept I : De eindverantwoordelijkheid en de hoogste autoriteit voor de Adult Children of Alcoholics (ACA) World Service (WS) hoort altijd bij het collectieve geweten van onze gehele fellowship te liggen.

Concept II : De autoriteit voor de actieve handhaving van onze WS wordt hierbij gedelegeerd naar de actuele en werkelijke stem, het effectieve geweten van onze gehele Fellowship.

Concept III : Als een middel voor het creëren en handhaven van een duidelijk afgebakende werkrelatie – tussen de ACA-meetings, de ACA World Service Organisation (WSO) Board of Trustees en haar
stafcomités – en om zodoende hun effectief leiderschap te garanderen, wordt hierbij gesuggereerd dat we al deze dienstverleningsonderdelen het “Recht van Beslissing”* toezeggen.

 1. Het “Recht van Beslissing” zoals hierin gedefinieerd heeft betrekking op;
 • het recht en de verantwoordelijkheid van elke vertrouwenspersoon om te spreken en te stemmen naar zijn/haar eigen geweten – bij afwezigheid van een tegengesteld mandaat – over elke kwestie, ongeacht het niveau van de dienstverlening;
 • de 12 Stappen, 12 Tradities en de Verbintenis tot Dienstverlening zullen worden nageleefd door vertrouwde dienaren in de besluitvorming;
 • afgevaardigden naar de Annual Business Conference zijn vertrouwde dienaren en worden daarom evenzeer geleid door de 12 Stappen, 12 Tradities, 12 Concepten en de Verbintenis tot Dienstverlening;
 • standaardprocedures voor besluiten genomen door subcomités zijn onderworpen aan de autoriteit van het dienstverleningsorgaan dat zijn missie creëert en zijn parameters definieert.

Concept IV : Door onze gehele structuur heen handhaven wij op elk niveau van verantwoordelijkheid een traditioneel “Recht van Deelname”.

Concept V : Door onze gehele structuur heen heerst een “Recht van Petitie” waardoor wij verzekeren dat de minderheidsmening wordt gehoord en dat verzoekschriften over grieven zorgvuldig overwogen zullen worden.

Concept VI : Namens ACA als geheel heeft onze Annual Business Conference (ABC) de hoofdverantwoordelijk-heid voor de handhaving van onze werelddienstverleningen. Traditioneel gezien hebben ze het laatste woord wat betreft zwaarwegende zaken met betrekking tot het algemene beleid en financiën. Echter de ABC erkent ook dat de belangrijkste initiatieven en de actieve verantwoordelijkheden in de meeste zaken vooral uitgevoerd zullen worden door de Trusteeleden van de WSO wanneer ze onderling opereren als de WSO van ACA.

Concept VII : De ABC erkent dat de Articles of Incorporation en de Bylaws van de ACA WSO legitieme instrumenten zijn: dat de Trustees daardoor volledig gemachtigd zijn om alle werelddienstverleningszaken van ACA te beheren en te besturen. Het moge verder duidelijk zijn dat onze WSO steunt op de kracht van traditie en van begrotingsbevoegdheid van de ACA voor de uiteindelijke effectiviteit.

Concept VIII : De Trustees van de WSO handelen in deze primaire capaciteit: met betrekking tot de grotere zaken van algemeen beleid en financiën beheren zij en hun eerst aangewezen commissies deze zaken rechtstreeks.

Concept IX : Goede dienstverleningsleiders, gezamenlijk met getoetste en gepaste methoden om hen te verkiezen, zijn op alle niveaus onmisbaar voor ons toekomstig functioneren en onze toekomstige veiligheid. Het primaire leiderschap van de werelddienstverlening moet noodzakelijkerwijs op zich worden genomen door de Trustees van de ACA WSO.

Concept X : Elke dienstverleningsverantwoordelijkheid zou gepaard moeten gaan met een overeenkomstige dienstverleningsautoriteit – het taakgebied van zo een autoriteit moet altijd goed worden gedefiniëerd, hetzij door de traditie, door een resolutie, door een specifieke taakomschrijving of door de Operating Policy and Procedures Manual en de Bylaws.

Concept XI : Terwijl de Trustees de eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van de werelddienstverlening dragen, moeten ze altijd de steun hebben van de best mogelijke vaste comités, zakelijke vertrouwenspersonen, uitvoerenden, staf en adviseurs. Daarom is de samenstelling van deze onderliggende comités en dienstverleningsraden, de persoonlijke kwalificaties van hun leden, de manier van hun introductie in de dienstverlening, hun rotatiesysteem, de manier waarop ze zich onderling tot elkaar verhouden, altijd een zaak die speciale aandacht en zorg behoeft. Deze speciale aandacht en zorg dient eveneens betracht te worden voor de speciale rechten en taken die horen bij de leidinggevenden, staf en adviseurs, samen met een goede basis voor de financiële compensatie van deze speciale
medewerkers.

Concept XII : In al haar procedures zal de ACA WSO de geest van de ACA Tradities in acht nemen en er nauwlettend op toezien dat de conferentie nooit de zetel van gevaarlijke rijkdom of macht wordt; dat
voldoende operationele fondsen plus een afgewogen financiële reserve het verstandige financiële principe is; dat geen van de leden van de Conferentie ooit in een positie van ongekwalificeerde autoriteit
boven enig ander wordt geplaatst; dat alle belangrijke beslissingen bereikt zullen worden door stemming na discussie en indien mogelijk met een grote eensgezindheid; dat geen enkele WSO actie ooit
persoonlijk strafbaar of beschuldigbaar is, of een aanzet tot publieke controverse; dat hoewel de WSO mag optreden ten dienste van ACA, zij nooit regerend zal optreden; en dat net als de fellowship van
ACA die zij dient, de WSO zelf altijd democratisch zal blijven in denken en handelen.

ACA = Adult Children of Alcoholics®/ Dysfunctional Families
WS = World Service
WSO = World Service Organization
ABC = Annual Business Conference
OPPM = Operating Policy and ProceduresVANUIT EEN LIEFDEVOLLE PLEK DIEN IK IN ACA, ZODAT ELK HERSTELZOEKEND VOLWASSEN KIND EEN VEILIGE PLAATS KAN VINDEN

ACA Nederlands – ACA Intergroep IG#711
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families
PAGE BREAK

This image has an empty alt attribute; its file name is prayer.jpg

ACA en andere vertaalde Gebeden

Mijn Liefhebbende Innerlijke Ouder

Liefhebbende Ouder,
ik erken je,
en reken erop dat je me helpt om liefhebbend voor mezelf te zijn
en mezelf meer te accepteren.
Alsjeblieft daag me uit te testen of ik ongevoelig ben,
maar help mezelf ook een rustpauze te gunnen
als ik mezelf te zwaar veroordeel.
Help me richten op vooruitgang
in plaats van perfectie.


Hogere Macht,
Help me om bereid te zijn
de Liefhebbende Ouder in mij te erkennen.
Help me om mijn Innerlijk Kind
actiever te integreren in mijn dagelijks leven,
zodat ik spiritueel ontwaakt blijf.
Geef me de moed om de dingen te veranderen
die ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid van mijn Innerlijke Kind.


Het Gebed van Eenheid
Ik leg mijn hand in die van jou,
want samen kunnen we doen wat we alleen niet konden.

Niet langer voelen we ons hopeloos,
niet langer zijn we afhankelijk van onze onbetrouwbare wilskracht.
We zijn nu samen,
en met elkaar kunnen we onze handen uitstrekken
naar een kracht groter dan die van ons.
En wanneer we elkaars hand nemen,
zullen we liefde en begrip vinden,
die onze stoutste dromen overtreffen.

Kom steeds terug!
Het werkt als je er aan werkt en je het waard bent!
Ook als je het niet merkt. Én, het geeft veel liefde…!


ACA Gebed om Kalmte

God*, schenk mij de kalmte om de mensen te accepteren,
die ik niet kan veranderen,
de moed om degene te veranderen die ik wél kan veranderen en
de wijsheid om te weten dat ik diegene ben.

*God, zoals een ieder van ons God geheel op een spirituele wijze persoonlijk ervaart.


ACA Lang Gebed om Kalmte

God*, schenk mij de kalmte om de mensen te accepteren,
die ik niet kan veranderen,
de moed om degene te veranderen die ik wél kan veranderen en
de wijsheid om te weten dat ik diegene ben.
Schenk me het geduld voor de veranderingen die tijd vergen,
Een waardering voor alles wat ik heb,
Een verdraagzaamheid voor hen met andere worstelingen,
En de kracht om overeind te komen en het opnieuw te proberen.
Eén dag tegelijk.
Dank u wel.

*God, zoals een ieder van ons God geheel op een spirituele wijze persoonlijk ervaart.


Gebed om Kalmte

God*, schenk mij de kalmte om te accepteren,
wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en
de wijsheid om het verschil te weten.

*God, zoals een ieder van ons God geheel op een spirituele wijze persoonlijk ervaart.


Lang Gebed om Kalmte

God*, schenk mij de kalmte om te accepteren,
wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en
de wijsheid om het verschil te weten.
Schenk me het geduld voor de veranderingen die tijd vergen,
Een waardering voor alles wat ik heb,
Een verdraagzaamheid voor hen met andere worstelingen,
En de kracht om overeind te komen en het opnieuw te proberen.
Eén dag tegelijk.
Dank u wel.

*God, zoals een ieder van ons God geheel op een spirituele wijze persoonlijk ervaart.


Vertaal alternatief ACA Gebed om Sereniteit:

God*, verleen mij de sereniteit om de mensen te accepteren,
die ik niet kan veranderen,
de moed om diegene te veranderen die ik wél kan veranderen en
de wijsheid om te weten dat ik dat ben.

*God, zoals een ieder van ons God geheel op een spirituele wijze persoonlijk ervaart.


Vertaal alternatief Gebed om Sereniteit:

God*, verleen mij de sereniteit om de dingen te accepteren,
die ik niet kan veranderen,
de moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen en
de wijsheid om het verschil te weten.

*God, zoals een ieder van ons God geheel op een spirituele wijze persoonlijk ervaart.
ACA Nederlands – ACA Intergroep IG#711
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families