ACA Nederlands

Welkom bij ACA Nederlands
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families
Intergroep IG#711

Een spiritueel 12 stappen zelfhulp programma voor mensen (Volwassen Kinderen/ Meerderjarige Kinderen) van Alcoholisten / Verslaafden / Disfunctionele gezinnen of families.

Voorwoord

ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families Inleiding:
          ACA is een spiritueel programma, dat mensen ondersteunt die zijn opgegroeid met een gezins-/familiedisfunctie. Die ervaring heeft ons toen aangetast en beïnvloedt ons vandaag de dag nog. Onze leden kunnen afkomstig zijn uit huishoudens waar alcohol of drugs aanwezig waren, maar dat is geen voorwaarde voor lidmaatschap. Mensen die mishandeling, verwaarlozing of ongezond gedrag doormaakten, zijn ook lid.
        Het doel van ACA is: 1) de leden te beschermen en te ondersteunen bij het tegengaan van ontkenning, 2) diegenen te troosten die rouwen om hun vroege verlies aan veiligheid, vertrouwen en liefde en 3) vaardigheden aan te leren om onszelf herop te voeden met zachtheid, humor, liefde en respect.*
         ACA biedt een veilige, niet-oordelende omgeving die ons in staat stelt om om onze jeugd te rouwen en een eerlijke inventarisatie van onszelf en onze familie te maken. Door ons te identificeren met De Karaktertrekken van de Waslijst (Het Probleem), leren we in De Oplossing te leven, één dag tegelijk.
    * Deze paragraaf is een bewerking van de Identity Papers. 


Het ACA zelfhulp programma helpt

ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families gaat er vanuit dat gezins-/familiedisfunctie een ziekte is, die het kind destijds, tijdens de opvoeding, heeft aangetast, het karakter dusdanig heeft bepaald dat het zelfs vandaag nog de houding, gedrag en keuzes van de betreffende persoon beïnvloedt. Bij wie een minderwaardigheidscomplex, of het tegenovergestelde, een superioriteitswaan, en alle variaties tussen die twee, een proces veroorzaakt heeft, waarbij gedachten en/of emoties afgescheiden zijn geraakt van de rest van de persoonlijkheid en dat voor tegenstrijdigheid en interne tegenspraak zorgt.

ACA spreekt van para-alcoholisme; emotionele dronkenschap, emotionele vergiftiging, emotioneel dronken zijn, emotionele intoxicatie, of emotioneel bedwelmd zijn. Para-alcoholisten zijn emotionele dronkaards, of emotioneel vergiftigden die onbewust als emotionele vergiftigers fungeren (als gif werken op of in –; de goede werking, het gezonde, goede of mooie van iets bederven (vooral met betrekking tot relaties tussen personen of groepen)).

De emotionele vergiftiging, of aantasting door de gezins- of familiedisfunctie is eeuwenlang van generatie op generatie doorgegeven. ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families is een spiritueel, en niet een religieus Twaalfstappen-zelfhulpprogramma, gebaseerd op daden die voortkomen uit liefde.
Waar men aan de eigen emotionele gezondheid leert werken, om te kunnen groeien naar, en doorgroeien in, emotionele nuchterheid.
De enige voorwaarde voor lidmaatschap van ACA is een verlangen om beter te worden, te helen en te herstellen van de gevolgen van het opgroeien in een alcoholisch(e), verslaafd(e) of anderszins disfunctione(e)l(e) gezin of familie.

Voor vragen, suggesties, opmerkingen of complimenten schrijf ons (IG#711) op acanl@gmx.com dank je wel.

Elke ACA-groep behoort slechts één hoofddoel te hebben – het overbrengen van de boodschap aan Volwassen Kinderen die nog steeds lijden.


Wat is een “Volwassen Kind” of “Meerderjarig Kind”?

“Volwassen kind”, of “Meerderjarig kind” zijn termen die het spirituele Twaalfstappen -zelfhulpprogramma, ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families, gebruikt. De termen “Volwassen Kinderen”, of “Meerderjarige Kinderen” verwijzen naar meerderjarige personen, die op volwassen situaties kunnen reageren met zelftwijfel, zelfverwijt of met een gevoel gebrekkig, minderwaardig te zijn, of met het geheel tegenovergestelde, een superioriteitsgevoel – allemaal aangeleerd gedurende de verschillende stadia van de kindertijd.

Als ze geen hulp krijgen, werken “Volwassen Kinderen”, of “Meerderjarige Kinderen” onbewust met irreële, ineffectieve gedachten en oordelen, die ze aangeleerd kregen in de kindertijd; dit wordt ook wel emotionele regressie genoemd. Deze emotionele regressie, kan zelfs heel subtiel zijn, maar ís aanwezig en saboteert de tegenwoordige beslissingen en relaties van “Volwassen Kinderen”, of “Meerderjarige Kinderen”. Als opgroeiende kinderen leerden “Volwassen Kinderen” / “Meerderjarige Kinderen” hun gevoelens te onderdrukken en als volwassenen verdringen ze deze nog steeds.

De emotionele regressie van een “Volwassen Kind” / “Meerderjarig Kind” of “Volwassen Kinderen” / “Meerderjarige Kinderen” werkt dusdanig door in het heden dat zij, die in de jeugd getraumatiseerd raakten, vanwege de hierdoor ontstane minderwaardigheid of superioriteitswaan, nauwelijks hun werkelijke geluk en/of vreugde kunnen vinden of bereiken, bij de minste of geringste verandering uit het veld geslagen kunnen zijn, nauwelijks meer enige verandering aankunnen. Bij wie verslavingen aan voedsel, seks, games, Internet, overspeligheid, verkeerde relaties, gokken, geldverkwisting, alcohol en drugs, maar ook verslavingen aan spanning, opwinding, ruzie en drama, de overhand kunnen nemen.
Grauw en grijs door het leven kan men gaan. Steeds meer kan men gaan vervreemden van de realiteit. Fysiek en/of emotioneel zich gaan afzonderen van mensen, vanwege angsten en/of irritaties. Niet meer naar behoren kunnen functioneren. Daardoor zelfs diep in de put kunnen komen te zitten, of zelfs helemaal geen heil meer in het leven
kunnen gaan zien. Geleidelijk aan niet meer op hun eigen denken en beslissingen kunnen vertrouwen; geheel geobsedeerd bezig kunnen zijn met, en verzwolgen worden door de eigen problematiek en langzaam en ongemerkt steeds dieper wegzakken in het ongelukkig zijn.

ACA kan een oplossing zijn voor mensen die mishandeling, verwaarlozing, afwijzing, verlating of ander ongezond gedrag doormaakten tijdens hun jeugd. Door bereidwillig te worden met het inzicht in, en de helderheid over, wat ze hebben geleerd of aangeleerd gekregen tijdens het opgroeien; en om dit af te leren en te leren veranderen. Om bevrijd te worden van de erfenis van het verleden, pijnlijke herinneringen, trauma’s en/of posttraumatisch stressstoornis(sen) en realistisch te werken aan het ware groeiende geluk en/of vreugde in het hier en nu. Mensen kunnen veel veerkrachtiger worden, beter omgaan met stress en flexibeler worden in moeilijke omstandigheden.


Onze meetinglijst is op de voorpagina https://acanetherlands.com/


De ACA Beloften:
1) We zullen onze ware identiteit ontdekken door onszelf lief te hebben en te accepteren.
2) Onze zelfwaardering zal toenemen als we onszelf dagelijks goedkeuring geven.
3) Angst voor autoriteitsfiguren en de drang om te “people-pleasen”* zal verdwijnen.
4) Het vermogen om intimiteit te delen zal in ons groeien.
5) Als wij onze problemen van verlating onder ogen komen, zullen we aangetrokken worden door sterke karaktereigenschappen en verdraagzamer worden naar karakterzwakten.
6) We zullen ervan genieten om ons stabiel, vredig en financieel zeker te voelen.
7) We zullen leren te spelen en plezier te hebben in ons leven.
8) We zullen ervoor kiezen om van mensen te houden die zichzelf kunnen liefhebben, en voor zichzelf verantwoordelijk zijn.
9) Gezonde grenzen en limieten worden voor ons gemakkelijker om te stellen.
10) Angst voor mislukking en succes zal verdwijnen doordat we intuïtief gezondere keuzes maken.
11) Met behulp van onze ACA-ondersteuningsgroep zullen we langzaam ons disfunctionele gedrag loslaten.
12) Geleidelijk aan, met behulp van onze Hogere Macht, zullen we leren om het beste te verwachten en dat te ontvangen.

–* People-pleasen = Het anderen naar de zin maken, ten koste van jezelf.


ACA Nederlands – ACA Intergroep IG#711
ACA Volwassen Kinderen van Alcoholisten ®/ Disfunctionele Families